Kvalitet

Ansvar – Trygghet – Förtroende

Som kund till Stuvsta Rör behöver du aldrig fundera över vem som har ansvaret för projektet. Ansvaret ligger hos oss! Varje VVS-projekt genomförs på ett fackmannamässigt och tekniskt korrekt sätt och enligt branschens rådande normer. I enlighet med vår kvalitetspolicy genomför vi dessutom egenkontroller för att säkerställa att vi levererar felfria arbeten i rätt tid.

Som kund till Stuvsta Rör kan du känna dig trygg i att ditt projekt utförs på ett professionellt sätt och att vi hanterar vår gemensamma miljö, ert hem och företag med största ansvarstagande. Stuvsta Rör AB arbetar enligt principerna i ISO 9001 och 14001.

Anlitar du oss kan du känna dig trygg att jobbet blir korrekt utfört.” VD Marcus Alvblad
Image

Vår miljöpolicy

När du anlitar Stuvsta Rör kan du vara trygg i vetskapen om att du får en leverantör som jobbar medvetet och långsiktigt med miljö- och hållbarhet. Miljöfrågor och vår miljöpolicy är en integrerad del i hela vår verksamhet.

Vår verksamhet genomsyras av en hänsyn och respekt för miljön, hälsan och säkerheten hos våra medarbetare, kunder och grannar. Vi jobbar väldigt fokuserat på att våra arbeten ska påverka miljön negativt i så liten utsträckning som möjligt. Det innebär bland annat att vi förebygger föroreningar och att vi självklart följer gällande lagstiftning.

Vi återanvänder där det är möjligt
Vi lever i en cirkulär ekonomi vilket även influerar oss som VVS-firma. Det märks tydligt på vårt sätt att hantera byggmaterial.

Där det är möjligt återanvänder och återvinner vi byggmaterial vid om- och nybyggnation. Det material som är överblivet eller obrukbart källsorteras och hanteras på ett miljöriktigt sätt, enligt ISO14001.

Vi ställer miljökrav
När du anlitar oss tar vi ansvar för hela projektet, vilket självklart inkluderar miljö och hållbarhet. Vi ställer därför samma strikta miljökrav på våra underleverantörer och underentreprenörer, som vi ställer på oss själva.

Telefon och email

08-556 405 90
info@stuvstaror.se

Besöksadress

Harpsundsvägen 164
12459 BANDHAGEN